woord OT NT apo Bijbel
wijste0011

Vindplaatsen van wijste in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 3:9
En zeide, wanneer de koning zal opgestaan zijn, zo zullen zij hem het geschrift geven; en van wie de koning en de drie oversten van Perziƫ zullen oordelen, dat zijn rede de wijste is, die zal de overwinning gegeven worden, gelijk geschreven is.