woord OT NT apo Bijbel
wijsten1001

Vindplaatsen van wijsten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Richteren 5:29
De wijsten harer staatsvrouwen antwoordden; ook beantwoordde zij haar redenen aan zichzelve: