woord OT NT apo Bijbel
wijzer6129

Vindplaatsen van wijzer in het Oude Testament. Het woord komt er 6 keer voor, in 6 verzen.

1 Koningen 4:31
Ja, hij was wijzer dan alle mensen; dan Ethan, de Ezrahiet, en Heman, en Chalcol, en Darda, de zonen van Mahol; en zijn naam was onder alle heidenen rondom.

Job 35:11
Die ons geleerder maakt dan de beesten der aarde, en ons wijzer maakt dan het gevogelte des hemels?

Psalmen 119:98
Zij maakt mij door Uw geboden wijzer, dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij.

Spreuken 9:9
Leer den wijze, zo zal hij nog wijzer worden; onderwijs den rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen.

Spreuken 26:16
De luiaard is wijzer in zijn ogen, dan zeven, die met rede antwoorden.

Ezechiël 28:3
Zie, gij zijt wijzer dan Daniël; zij hebben niets toegeslotens voor u verborgen.