woord OT NT apo Bijbel
wild201223

Vindplaatsen van wild in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Romeinen 11:24
Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geent worden?