woord OT NT apo Bijbel
wildbraad8019

Vindplaatsen van wildbraad in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 36:21
De keel smaakt de spijs van het wildbraad, zo onderkent een verstandig hart leugenachtige redenen.