woord OT NT apo Bijbel
wildet1315

Vindplaatsen van wildet in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 1:26
Doch gij wildet niet optrekken; maar gij waart den mond des HEEREN uws Gods, wederspannig.