woord OT NT apo Bijbel
wilgen3003

Vindplaatsen van wilgen in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Psalmen 137:2
Wij hebben onze harpen gehangen aan de wilgen, die daarin zijn.

Jesaja 15:7
Daarom zullen zij den overvloed, dien zij vergaderd hebben, en hetgeen zij weggelegd hebben, aan de beek der wilgen voeren.

Jesaja 44:4
En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken.