woord OT NT apo Bijbel
willig2002

Vindplaatsen van willig in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Kronieken 29:5
Goud tot de gouden, en zilver tot de zilveren vaten, en tot alle werk, door de hand der werkmeesteren te maken. En wie is er willig, heden zijn hand den HEERE te vullen?

Jesaja 1:19
Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten;