woord OT NT apo Bijbel
windeldoek2002

Vindplaatsen van windeldoek in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Job 38:9
Toen Ik de wolk tot haar kleding stelde, en de donkerheid tot haar windeldoek;

Ezechiƫl 30:21
Mensenkind! Ik heb den arm van Farao, den koning van Egypte, verbroken; en ziet, hij zal niet verbonden worden, met pleisters op te leggen, met een windeldoek aan te doen, om dien te verbinden, om dien te sterken, dat hij het zwaard houde.