woord OT NT apo Bijbel
winderige2002

Vindplaatsen van winderige in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Job 15:2
Zal een wijs man winderige wetenschap voor antwoord geven, en zal hij zijn buik vullen met oostenwind?

Job 16:3
Zal er een einde zijn aan de winderige woorden? Of wat stijft u, dat gij alzo antwoordt?