woord OT NT apo Bijbel
windje0011

Vindplaatsen van windje in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Gebed van Azaria (Dan. 3) 1:50
En stiet de vlam des vuurs uit de oven, en maakte het middelste des ovens alsof een windje van de dauw suisde, en het vuur raakte hen gans niet, en deed hun geen verdriet, noch enige bekommering aan.