woord OT NT apo Bijbel
windselen1012

Vindplaatsen van windselen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiƫl 16:4
En aangaande uw geboorten: ten dage, als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden; en gij waart niet met water gewassen, toen Ik u aanschouwde; gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in windselen gewonden.