woord OT NT apo Bijbel
windselen1012

Vindplaatsen van windselen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Boek der Wijsheid 7:4
In windselen ben ik opgevoed en met zorgen.