woord OT NT apo Bijbel
winkelen1001

Vindplaatsen van winkelen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 144:13
Dat onze winkelen vol zijnde, den enen voorraad na den anderen uitgeven; dat onze kudden bij duizenden werpen, ja, bij tienduizenden op onze hoeven vermenigvuldigen.