woord OT NT apo Bijbel
winkelmaten1001

Vindplaatsen van winkelmaten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Koningen 7:11
En bovenop kostelijke stenen, naar de winkelmaten gehouwen, en cederen.