woord OT NT apo Bijbel
winnen0617

Vindplaatsen van winnen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 34:25
Als de een bouwt en de andere afbreekt, wat winnen zij meer dan moeite?