woord OT NT apo Bijbel
winst0112

Vindplaatsen van winst in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jakobus 4:13
Welaan nu gij, die daar zegt: Wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen, en aldaar een jaar doorbrengen, en koopmanschap drijven, en winst doen.