woord OT NT apo Bijbel
winter4217

Vindplaatsen van winter in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Genesis 8:22
Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden.

Psalmen 74:17
Gij hebt al de palen der aarde gesteld; zomer en winter, die hebt Gij geformeerd.

Spreuken 20:4
Om den winter zal de luiaard niet ploegen; daarom zal hij bedelen in den oogst, maar er zal niet zijn.

Hooglied 2:11
Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan;