woord OT NT apo Bijbel
winter4217

Vindplaatsen van winter in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Johannes 10:22
En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter.

2 TimotheĆ¼s 4:21
Benaarstig u, om voor den winter te komen. U groet Eubulus, en Pudens, en Linus, en Klaudia, en al de broeders.