woord OT NT apo Bijbel
winterhuis2002

Vindplaatsen van winterhuis in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jeremia 36:22
(De koning nu zat in het winterhuis in de negende maand; en er was een vuur voor zijn aangezicht op den haard aangestoken.)

Amos 3:15
En Ik zal het winterhuis met het zomerhuis slaan; en de elpenbenen huizen zullen vergaan, en de grote huizen een einde nemen, spreekt de HEERE.