woord OT NT apo Bijbel
winters1214

Vindplaatsen van winters in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Zacharia 14:8
Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de oostzee, en de helft van die naar de achterste zee aan; zij zullen des zomers en des winters zijn.