woord OT NT apo Bijbel
winters1214

Vindplaatsen van winters in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

MattheĆ¼s 24:20
Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.

Marcus 13:18
Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters.