woord OT NT apo Bijbel
wiste1001

Vindplaatsen van wiste in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Richteren 3:4
Dezen dan waren, om Israƫl door hen te verzoeken, opdat men wiste, of zij de geboden des HEEREN zouden horen, die Hij hun vaderen door de hand van Mozes geboden had.