woord OT NT apo Bijbel
wistet1001

Vindplaatsen van wistet in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 29:6
Brood hebt gij niet gegeten, en wijn en sterken drank hebt gij niet gedronken; opdat gij wistet, dat Ik de HEERE, uw God, ben.