woord OT NT apo Bijbel
wit2914144

Vindplaatsen van wit in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 2:40
Sion, neem uw getal tot u, en besluit in u uw in het wit gekleden, die de wet des Heren vervuld hebben.