woord OT NT apo Bijbel
witter2002

Vindplaatsen van witter in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 51:9
Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.

Klaagliederen 4:7
Zain. Haar bijzondersten waren reiner dan de sneeuw, zij waren witter dan melk; zij waren roder van lichaam dan robijnen, gladder dan een saffier.