woord OT NT apo Bijbel
woeden5117

Vindplaatsen van woeden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 4:25
Die door den mond van David Uw knecht, gezegd hebt: Waarom woeden de heidenen, en hebben de volken ijdele dingen bedacht?