woord OT NT apo Bijbel
woedenden0011

Vindplaatsen van woedenden in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 16:72
Zij zullen zijn als woedenden, en zullen niemand sparen, om te beroven, en te verstoren die God nog vrezen.