woord OT NT apo Bijbel
woeien0011

Vindplaatsen van woeien in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 11:2
En ik zag, en ziet, hij strekte zijn vleugelen uit over de gehele aarde, en al de winden des hemels woeien daarop, en werden vergaderd.