woord OT NT apo Bijbel
woeker152017

Vindplaatsen van woeker in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

MattheĆ¼s 25:27
Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben, en ik, komende, zou het mijne wedergenomen hebben met woeker.

Lukas 19:23
Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven, en ik, komende, had hetzelve met woeker mogen eisen?