woord OT NT apo Bijbel
woekert1001

Vindplaatsen van woekert in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 23:19
Gij zult aan uw broeder niet woekeren, met woeker van geld, met woeker van spijze, met woeker van enig ding, waarmede men woekert.