woord OT NT apo Bijbel
woelachtig3003

Vindplaatsen van woelachtig in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Spreuken 7:11
Deze was woelachtig en wederstrevig, haar voeten bleven in haar huis niet;

Spreuken 9:13
Een zotte vrouw is woelachtig, de slechtigheid zelve, en weet niet met al.

Spreuken 20:1
De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig; al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn.