woord OT NT apo Bijbel
woelen1001

Vindplaatsen van woelen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 39:7
Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij ijdellijk; men brengt bijeen, en men weet niet, wie het naar zich nemen zal.