woord OT NT apo Bijbel
woelende0101

Vindplaatsen van woelende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

MattheĆ¼s 9:23
En als Jezus in het huis des oversten kwam, en zag de pijpers en de woelende schare,