woord OT NT apo Bijbel
woelige1001

Vindplaatsen van woelige in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 22:2
Gij, die vol van groot gedruis waart, gij woelige stad, gij, vrolijk huppelende stad, Uw verslagenen zijn niet verslagen met het zwaard, noch gestorven in den strijd.