woord OT NT apo Bijbel
woelingen2002

Vindplaatsen van woelingen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Job 7:4
Als ik te slapen lig, dan zeg ik: Wanneer zal ik opstaan, en Hij den avond afgemeten hebben? En ik word zat van woelingen tot aan den schemertijd.

Spreuken 1:21
Zij roept in het voorste der woelingen; aan de deuren der poorten spreekt Zij Haar redenen in de stad;