woord OT NT apo Bijbel
woesten1001

Vindplaatsen van woesten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 49:2
Daarom ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik over Rabba der kinderen Ammons een krijgsgeschrei zal doen horen, en zij zal tot een woesten hoop worden, en haar onderhorige plaatsen zullen met vuur aangestoken worden; en Israël zal erven degenen, die hem geërfd hadden, zegt de HEERE.