woord OT NT apo Bijbel
woestigheden1001

Vindplaatsen van woestigheden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezra 9:9
Want wij zijn knechten; doch in onze dienstbaarheid heeft ons onze God niet verlaten; maar Hij heeft weldadigheid tot ons geneigd voor het aangezicht der koningen van Perziƫ, dat Hij ons een weinig levens gave, om het huis onzes Gods te verhogen, en de woestigheden van hetzelve op te richten, en om ons een tuin te geven in Juda en te Jeruzalem.