woord OT NT apo Bijbel
woestigheid1001

Vindplaatsen van woestigheid in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 34:11
Maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten, en de schuifuit, en de raaf zal daarin wonen; want Hij zal een richtsnoer der woestigheid over hen trekken, en een richtlood der ledigheid.