woord OT NT apo Bijbel
wolf4217

Vindplaatsen van wolf in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 1 vers.

Johannes 10:12
Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen.