woord OT NT apo Bijbel
wolke1001

Vindplaatsen van wolke in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiƫl 34:12
Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dage als hij in het midden zijner verspreide schapen is, alzo zal Ik Mijn schapen opzoeken; en Ik zal ze redden uit al de plaatsen, waarhenen zij verstrooid zijn, ten dage der wolke en der donkerheid.