woord OT NT apo Bijbel
wolkige1001

Vindplaatsen van wolkige in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiƫl 30:3
Want de dag is nabij, ja, de dag des HEEREN is nabij, een wolkige dag, het zal der heidenen tijd zijn.