woord OT NT apo Bijbel
wolkkolom120113

Vindplaatsen van wolkkolom in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 24:4
Ik heb mijn tent in de hoogste plaatsen opgeslagen, en mijn troon in een wolkkolom.