woord OT NT apo Bijbel
wollen4004

Vindplaatsen van wollen in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Leviticus 13:47
Verder als aan een kleed de plaag der melaatsheid zal zijn, aan een wollen kleed, of aan een linnen kleed,

Leviticus 13:59
Dit is de wet van de plaag der melaatsheid, van een wollen of linnen kleed, of een werpte, of een inslag, of alle vellentuig, om dat rein te verklaren, of onrein te verklaren.

Deuteronomium 22:11
Gij zult geen kleed van gemengde stof aantrekken, wollen en linnen te gelijk.

Richteren 6:37
Zie, ik zal een wollen vlies op den vloer leggen; indien er dauw op het vlies alleen zal zijn, en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten, dat Gij Israƫl door mijn hand zult verlossen, gelijk als Gij gesproken hebt.