woord OT NT apo Bijbel
wolven1416

Vindplaatsen van wolven in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Mattheüs 7:15
Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

Mattheüs 10:16
Ziet, Ik zende u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven.

Lukas 10:3
Gaat henen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven.

Handelingen 20:29
Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen.