woord OT NT apo Bijbel
wolven1416

Vindplaatsen van wolven in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 5:18
Sta dan op, en nuttig spijs, en verlaat ons niet, als een herder zijn schapen, in het geweld der kwade wolven.