woord OT NT apo Bijbel
won1315

Vindplaatsen van won in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 11:5
En de inwoners van Jebus zeiden tot David: Gij zult hier niet inkomen. David dan nog won den burg Sion, welke is de stad Davids.