woord OT NT apo Bijbel
won1315

Vindplaatsen van won in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Mattheüs 25:16
Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen, en handelde daarmede, en won andere vijf talenten.

Mattheüs 25:17
Desgelijks ook die de twee ontvangen had, die won ook andere twee.

Marcus 8:36
Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed?