woord OT NT apo Bijbel
wond35210

Vindplaatsen van wond in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 2 verzen.

Exodus 21:25
Brand voor brand, wond voor wond, buil voor buil.

2 Koningen 2:8
Toen nam Elia zijn mantel, en wond hem samen, en sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld; en zij beiden gingen er door op het droge.