woord OT NT apo Bijbel
wondden0101

Vindplaatsen van wondden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Marcus 12:4
En hij zond wederom een anderen dienstknecht tot hen, en dien stenigden zij, en wondden hem het hoofd, en zonden hem henen, schandelijk behandeld zijnde.